Contact

Địa chỉ : Thôn Vực - Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội
Điện thoại : 84-24)8587 3389
Fax: (84-24) 3558 0229
Email: tn@vihathongnhat.com.vn
Website: vihathongnhat.com.vn